Trondheim SV står samlet bak de streikende i barnehagesektoren

Publisert av: frode.nystuen Publisert: 09. november 2022
Oppdatert: 09. november 2022
Lesetid: ca. 2 min

Uttalelse fra styret til Trondheim SV og Trondheim SVs faglige utvalg

Nå er det over tre uker siden det ble brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Over 2000 barnehageansatte over hele landet er i streik. Trondheim SV står samlet bak de streikende, og gir full støtte til medlemmene i arbeidstakerorganisasjonene.

De streikene barnehageansatte er i utgangspunktet ikke lønnsvinnere, til tross for at de har noen av samfunnets viktigste jobber. Nå er de i streik for å sikre sin rett til livsvarig AFP, og for å unngå å tape titusenvis av kroner i året når de blir pensjonister. De ansatte står i fare for å miste retten til et livslangt tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen, og får dermed lite å leve for når de går ut av arbeidslivet. Dette til tross for at det fra 2019, og hvert år fram til 2021, er gitt lovnad om å gjøre vedtak om AFP på lik linje med barnehageansatte i kommunen og flere andre private barnehager.

Retten til å streike er grunnleggende i et demokratisk samfunn, og viktig for å kunne kreve arbeidstakeres lovfestede rettigheter, og for å utjevne forskjeller. Dette er en streik for rettferdighet, og for å sikre et anstendig arbeidsliv og en verdig pensjonstilværelse. Barnehagene i PBL får dekket sine utgifter til pensjon fra staten, og da er det bare rett og rimelig at penger som skal gå til pensjon, går til pensjon. Trondheim SV ser nå til Oslo, der man vurderer å kutte i tilskuddene til barnehagene som er i streik. Kommunens penger skal gå til tjenester som kommer sine innbyggere til gode.