Valglista til Trondheim SV

1. kandidat Mona Berger

Mona Berger er 42 år og utdannet sosionom. Før hun ble toppkandidat for SV ved forrige kommunevalg, og deretter varaordfører, jobbet hun som fagleder, enhetsleder og hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune. Fra 2018 til 2020 var Mona leder i FO Trøndelag.

Mona Berger har i inneværende periode vært en tydelig og markert varaordfører i Trondheim og har kjempet igjennom viktige saker i bystyret. SV har under Mona sin ledelse fått flertall for satsing på sosial boligpolitikk, fått til et historisk løft for sosialhjelpssatsene og gjennomført en styrking av barneverntjenestene.

2. kandidat Silje Salomonsen

Silje Naper Salomonsen er 41 år. Silje var inntil for 3 år siden leder av Trondheim SV, og 2. vara til bystyret i forrige periode. Hun har master i miljøkjemi, og har vært miljørådgiver i Trondheim kommune og har ledet oppryddingsprosjektet av Trondheim havn. Silje er i inneværende periode gruppeleder for bystyregruppa. Hun leder Finans- og organisasjonskomiteen i dagens bystyre, og har bidratt sterkt til å endre måten bystyret jobber med driftsbudsjettet på. Hun dekker et bredt fagfelt fra feminisme, boligpolitikk miljøvern til byutvikling.

3. kandidat Ottar Michelsen

Ottar Michelsen er 51 år. Han har nå snart 3 perioder i bystyret bak seg. Han var for 8 år siden SVs toppkandidat og var fulltids folkevalgt i 4 år.

Ottar har doktorgrad i miljøledelse. Han er i dag professor og forsker i miljøledelse ved NTNU, i tillegg til å være prodekan med ansvar for bærekraft på Fakultet for økonomi.

Ottar har et sterkt engasjement innen både kultur, miljø og byutvikling, og er i inneværende periode nestleder av Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen.

4. kandidat Efia Marie Damba

Efia Marie Damba er 30 år. Efia Marie har 2 perioder i Klæbu kommunestyre og formannskap bak seg. Hun er i dag nestleder i Areal- og samferdselskomiteen.

Efia Marie har altså politisk erfaring fra både en liten og stor kommune. Hun er utdannet barnevernspedagog, og arbeider i barnevernstjenesten.Barn og unges oppvekstvilkår er en kjernesak for henne.

5. kandidat Nils Heldal

Nils Heldal er 57 år. Han er leder i Trondheim SV. Han er utdannet journalist. Han er for tiden valgt leder i et arbeidereid firma: Framom. Nils Heldal har vært sjef i P3 og mediesjef i Rosenborg og driver Trondheim SVs egen podcast TRDSVPOD

For Nils er det å delta aktivt i frivillig arbeid, en glede og en selvfølge. Han er en av de få som ikke sitter i bystyret, som følger med på kommune-TV.

6. kandidat Latifa Nasser

Latifa Nasser er 63 år og født i Tanzania. Hun har lang erfaring i Trondheims-politikken for SV, har sittet i bystyret to perioder tidligere, og er i inneværende periode vararepresentant til bystyret og varamedlem til Helse- og eldre-komiteen. Latifa kjenner Trondheims-politikken!

Hun er utdannet adjunkt, og har jobbet med integrering og bosetting av flyktninger i 25 år.

Latifa er en forkjemper for dem i samfunnet vårt som trenger å bli vist oppmerksomhet.

7. kandidat Jenny Nordaune

Jenny Nordaune er 21 år. Hun er født og oppvokst i Åfjord, har vært aktiv i SU i flere år, og vært leder i Trondheim SU en kort periode. Hun studerer for tiden statsvitenskap i Bergen og har deltatt i studentpolitikken der. Hun bosetter seg fra sommeren på Leinstrand.

Jenny er korpsmusiker og sitter i regionstyret for NMF Trøndelag. Skole og oppvekst står hennes hjerte nært.

8. kandidat Henriette Lysholm Winnberg

Henriette Lysholm Winnberg er 51 år. Hun jobber i flyktningenheten i Trondheim kommune og har tidligere jobbet mange år i rusomsorgen. Henriette er opptatt av gode og tilgjengelige kommunale tjenester og kort avstand mellom folk og folkevalgte. Hun har tidligere vært rådgiver for varaordføreren og SVs bystyregruppe.

9. kandidat Even Næss Bergseng

Even Næss Bergseng er 30 år. Han er oppvokst på Gjøvik og i Trondheim, og er utdannet historiker fra universitetet i Oslo. Han arbeider nå som lærer på Melhus videregående skole. Even har mastergrad i politisk historie, og har forsket på betydningen av valgsystemer i norsk demokratihistorie. Han har tidligere arbeidet som demokratiformidler for administrasjonen på Stortinget og på Holocaustsenteret i Oslo.

Even har et bredt interessefelt, men er særlig opptatt av kampen for en god fellesskole, mot todelingen av helsevesenet og for en grønnere byutvikling.

10. kandidat Annbjørg Horgar

Annbjørg Horgar er 35 år. Hun er stolt døv og tegnspråklig, og vokste opp på Leinstrand. Annbjørg har gått på A.C. Møller døveskole på Heimdal og jobber som designingeniør. Annbjørg er vararepresentant i bystyret og varamedlem i oppvekstkomiteen, og engasjerer seg i frivilligheten. 

Annbjørgs hjertesaker er norsk tegnspråk, likestilling og miljøkamp. Som døv vet hun hvordan det er å være marginalisert, og mener at samfunnet må sørge for økt kunnskap for å kunne forebygge diskriminering og hat. 

11. kandidat Silje Furuhaug Sandum

Silje Furuhaug Sandum er 42 år og bor på Risvollan. Silje har jobbet i barnehage i 16 år og har nå verv som opplæringsansvarlig i Fagforbundet Trondheim. Er også hovedtillitsvalgt i Trondhjems Asylselskap.

Siljes hjertesaker er:

– Økt bemanning, og hele faste stillinger, i helse og oppvekst.

– Et trygt og anstendig arbeidsliv for alle, både i privat og offentlig sektor. 

– Sterke velferdsordninger som sikrer alle et verdig og forutsigbart liv.

Hele valglista til Trondheim SV:

PlasseringFornavnEtternavnFødselsår
1MonaBerger1980
2Silje Naper Salomonsen1981
3Ottar Michelsen1971
4Efia Marie Damba1992
5NilsHeldal1965
6LatifaNasser1959
7JennyNordaune2001
8Henriette Lysholm Winnberg1972
9EvenN. Bergseng1992
10AnnbjørgHorgar1987
11Silje Furuhaug Sandum1980
12CamillaKatrin Østgård-Perron1979
13Anny-MaretheVollan1960
14SveinRasmussen1950
15Eirin Holm Riise 1980
16BismaAleem Baloch2001
17Harald Karmhus1993
18ElinWullum1974
19TorilIndergård1949
20Jørund Leknes 1982
21GuriGreger Nordland Hagen1983
22Harald Sigurdson1985
23MarionG. Stavsøien1980
24ÅshildTungen1987
25Iben Jonathan Moum Nygaard 1997
26KariDahn1988
27Ole NikolaiGjerset1990
28PetterKampli1997
29ØysteinIversen 1976
30FilipNyhagen2004
31Åsa Kjølberg Moen1992
32BrittHukkelås 1960
33LarsDahlgren1997
34ChristineHarang-Olsen1994
35Karin Nitter1972
36Tor MagnusNordtun1980
37Barbro Rønning1952
38Tor Einar Bekken 1964
39Nisrin El Morabit1992
40Rie Wester1951
41BellaJørgensen2005
42Ole August Iversen1999
43AudSteinsbekk1946
44TordMjøsund Talmo1978
45Marit Monsø Bosness1974
46Knut Fagerbakke1952
47Rune Skarstein1940
48AstriHolm1951
49IvarSkei1943
50ElinKvikshaug Berntsen1974
51Madeleine Mittet1992
52Poyan Asgari Renani1987
53MarianneEidem Fostervold1974
54MariNordland Berg1977
55Elisabeth Farstad1953
56HeidiReese1955
57Torill Sjøbakk 1962
58GauteLindkvist1978
59FridaBjørlo Øien1990
60Martha Therese Mathisen Lall 1987
61SteinVanebo1964
62ReidunLossius1953
63TerjeStorvik1955
64Laila Lossius1963
65Siw AnitaAasnes 1970
65Per Øystein Brynhildsvoll Hansen1979
67Gustav Hopen1994
68TorbjørnLøkhaug Petersen 1955