Medlemsmøte om Trondheim SVs valgkamp

Publisert av: Trondheim SV Publisert: 22. mai 2023
Oppdatert: 08. juni 2023
Lesetid: ca. 1 min

Kommuneplanens arealdel utgår, Trondheim SV holder medlemsmøte om valgkamp 10.06
Sted: SV-kontoret i Fjordgata 52
Tid og dato: 10.06 kl. 14.00-15.30

Behandling av kommunenplanens arealdel er utsatt til oktober. Vi utsetter derfor tema til høsten og fokuserer nå fullt på valgkampen.

Medlemsmøte om å styrke Trondheim SVs valgkamp
Vi kaller fortsatt inn til et ekstraordinært medlemsmøte for å godkjenne en styrking av valgkampkassa. I tillegg vil Nils Heldal (leder) og Silje Salomonsen (gruppeleder) snakke om planene for valgkampen og hva dere medlemmer kan bidra med. Vi vil gjerne høre deres ideer og hva dere trenger for å være gode aktivister for SV.

Meld deg som valgkampaktivist for Trondheim SV her: https://www.zetk.in/o/873/surveys/938

Kasserer Lars Dahlgren vil legge frem følgende forslag til medlemsmøtet.

Forslag til vedtak:

SV omdisponerer 200.000 fra Trondheim SVs sparekonto til valgkampbudsjettet.

Begrunnelse: Trondheim SV har en solid økonomi med over 700 000 på sparekonto i tillegg over 400 000 på betalingskonto. Lokalvalgkamp er det viktigste lokallaget driver med og derfor bør vi ha et romslig valgkampbudsjett som gjør oss i stand til å gjøre et godt valg. Det er en investering både i lokalvalget og i lokallaget, i og med at både lokallagets aktivitet og økonomi i årene fremover henger sammen med valgresultatet.