Temamøte om kommuneplanens arealdel og medlemsmøte om valgkamp 10.06

Publisert av: frode.nystuen Publisert: 22. mai 2023
Oppdatert: 23. mai 2023
Lesetid: ca. 1 min

Sted: SV-kontoret i Fjordgata 52
Tid og dato: 10.06 kl. 14.00-15.30

Medlemsmøte om å styrke Trondheim SVs valgkamp

Før temamøte om KPA kaller vi inn til et ekstraordinært medlemsmøte for å godkjenne en styrking av valgkampkassa. Kasserer Lars Dahlgren vil legge frem følgende forslag til medlemsmøtet.

Forslag til vedtak:

SV omdisponerer 200.000 fra Trondheim SVs sparekonto til valgkampbudsjettet. 


Begrunnelse: Trondheim SV har en solid økonomi med over 700 000 på sparekonto i tillegg over 400 000 på betalingskonto. Lokalvalgkamp er det viktigste lokallaget driver med og derfor bør vi ha et romslig valgkampbudsjett som gjør oss i stand til å gjøre et godt valg.  Det er en investering både i lokalvalget og i lokallaget, i og med at både lokallagets aktivitet og økonomi i årene fremover henger sammen med valgresultatet.

Temamøte om kommuneplanens arealdel (KPA)

I disse dager behandles kommuneplanens arealdel (KPA), som er det viktigste dokumentet for hvordan vi skal forvalte arealene i Trondheim kommune. Det er her kampen om naturmangfoldet, boligutviklingen, hvor vi skal bygge viktige velferdsinstitusjoner og tilrettelegge for næring står. Før planen vedtas ønsker vi å få medlemmenes innspill til arbeidet. Gruppeleder Silje Salomonsen og representant i areal- og samferdselskomiteen Efia Marie Damba skal lede oss gjennom SVs arbeid med KPA.

Les mer om KPA på Trondheim kommunes nettsider:
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/kommuneplanens-arealdeldelplaner/