Temamøte: Abortloven

Publisert av: Trondheim SV Publisert: 05. mars 2024
Oppdatert: 18. mars 2024
Lesetid: ca. 1 min

Trondheim SV inviterer til temamøte om abortloven.

Tid: Torsdag 21. mars kl. 18.00
Sted: Folkets hus, 4. etg. Inngang fra Cicignons plass.

Trondheim SV inviterer til temamøte om abortloven.

Selvbestemt abort er en av kvinnebevegelsens viktigste seire. Men i mange land ser vi dessverre at kvinners rett til selvbestemmelse er under angrep. I Norge har vi sett forsøk på innskrenking av retten til selvbestemmelse, for eksempel da KrF forsøkte å få fjernet abortlovens paragraf 2c, som gir rett til abort etter uke 12 ved alvorlig sykdom hos fosteret.

I juni 2022 ble det oppnevnt et utvalg som skulle se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativer til dagens abortnemnder. I desember la abortuvalget fram utredningen «Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester», som har høringsfrist 22. mars.

Hva har utvalgtet foreslått? Hvor vil kampen for kvinners reproduktive rettigheter stå framover? Og hva er SVs politikk?

Dette kommer Maria Bonita Igland, kvinnepolitisk leder i SV, for å innlede om.

I tillegg kommer Tonje Eileen Sunnset for å fortelle om sitt møte med abortnemnda, da det ble oppdaget alvorlig sykdom hos gutten hun bar på.

Vi får også besøk av lege og gynekolog Birgitte Kahrs, som skal innlede om fosterdiagnostikk og abort. Hun var medlem av abortutvalget.

Event på facebook: https://www.facebook.com/events/810693870546669