Lokallagsstyret

Styret står for den daglige drifta av Trondheim SV og består av leder, nestleder, kasserer og fire styremedlemmer. Det er tre varamedlemmer i styret som deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. SU velger egen representant til styret med fulle rettigheter. Styret møtes på kveldstid uka før hvert bystyremøte.

Trondheim SV kan kontaktes via trondheim@sv.no / 452 777 59 (Organisasjonssekretær Frode Nystuen) eller ved å kontakte leder Nisrin El Morabit: nisrin.elmorabit@gmail.com

Styrets sammensetning, valgt på årsmøtet 16.02 2022:

Leder: Nisrin El Morabit

Nesleder: Iben Moum

Økonomiansvarlig: Marta Therese Lall

Styremedlemmer:

Eirin Holm Riise

Kristian Aastad Dupont

Heidi Reese

Varamedlemmer:

Bisma Aleem

Kenneth Kjelsnes

Elin Kvikshaug Berntsen