Lokallagsstyret

Styret står for den daglige drifta av Trondheim SV og består av leder, nestleder, kasserer og fire styremedlemmer. Det er tre varamedlemmer i styret som deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. SU velger egen representant til styret med fulle rettigheter. Styret møtes på kveldstid uka før hvert bystyremøte.

Trondheim SV kan kontaktes via trondheim@sv.no / 452 777 59 (Organisasjonssekretær Frode Nystuen)

Styrets sammensetning, valgt på årsmøtet 16.02 2022:

Fungerende leder: Marta Therese Lall

Økonomiansvarlig: Lars Dahlgren

Styremedlemmer:

Even Næss Bergseng

Bisma Aleem Baloch

Eirin Holm Rise

Varamedlemmer:

Karin Nitter

Iben Nygaard

Elin Kvikshaug Berntsen