UTSATT TIL 15.02 pga. ekstremvær. Årsmøte i Trondheim 2024

Publisert av: Trondheim SV Publisert: 07. desember 2023
Oppdatert: 31. januar 2024
Lesetid: ca. 2 min

Vi ser oss dessverre nødt til å utsette årsmøtet i kveld pga. ekstremværet. Det er usikkert på hvor kraftig det vil treffe Trondheim, men den klare oppfordringen fra nasjonale og lokale myndigheter er at alle bør holde seg innendørs og unngå reiser fra kl. 19.00. Det må vi forholde oss til og dermed må årsmøtet også utsettes.

Onsdag 31. januar 2024 avholder Trondheim SV vårt årsmøte. Velferdsstat eller veldedighet? Det blir politisk innledning om velferdsstatens fremtid av Steinar Krokstad, ph.d., professor i sosialmedisin ved HUNT forskningssenter. Vi skal også vedta uttalelser og ha gode diskusjoner. Uttalelser som skal behandles på årsmøtet må være sendt til trondheim@sv.no innen 24. januar. Øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret (trondheim@sv.no) seinest 14 dager før møtet (17. januar).

Sakspapirer legges ut forløpende og sendes ut til alle medlemmer senest 24. januar.


Medlemmer av Trondheim SV og SVs studentlag i Trondheim har møte-, tale- og stemmerett. Medlemmer av Trondheim SU har møte- og talerett.

Sentrale vedtekter: https://www.sv.no/partiet/vedtekter/

Lokale vedktekter (med linjenummer)Last nedSted: Ila frivilligsentral – Ilevollen 15

Tid: Vi åpner dørene for registrering kl. 17.00.

Program for årsmøtet

17.00: Registrering, kaffe og enkel servering.

18.00: Møtet åpner:

18.10 Sak 1: Konstitueringer

18.20 Hilsningstale.

18.30 Pause

18.45: Årsmøtesaker

Sak 2: Årsplan

Sak 3: Budsjett og regnskap

Sak 4: Beretninger

Sak 5: Vedtektsendringer

Sak 6: Uttalelser

19.45: Pause

20.00: Politisk innledning «Velferdsstat eller veldedighet» Innledning av Steinar Krokstad, ph.d., professor i sosialmedisin ved HUNT forskningssenter.

20.45: Redkom legger frem innstilling

20.50: Voteringer
Vedtekter

Uttalelser

Sak 7: Valg av nytt styre

Møtet avsluttes 22.00

Sakspapirer:

(Sakspapirer legges ut fortløpende)

Sak 1: Forretningsorden:Last ned
SAK 2 Årsplan Trondheim SVLast ned
Sak 3: Budsjett og regnskapLast ned
SAK 4.1: Årsberetning Trondheim SV 2023Last ned
SAK 4.2 Bystyregruppas beretningLast ned
SAK 5: Helhetlig endringsforslag fra vedtektskomiteenLast ned
SAK 6.1 Trondheim vil ha planvask ikke nedbygging av naturLast ned
SAK 6.2 Solidaritet med Gaza fra kommune-KorgeLast ned
SAK 6.3 Uttalelse om barnehagepolitikkLast ned
SAK 7.1 Valgkomiteens innstillingLast ned
SAK 7.2 Styrets innstilling til diverse valgLast ned

Skjema for endringsforslag:
https://forms.office.com/e/ghEAVJitL1