Årsmøte i Trondheim SV 4. februar 2023

Publisert av: frode.nystuen Publisert: 05. desember 2022
Oppdatert: 24. april 2023
Lesetid: ca. 2 min

Lørdag 4. februar 2023 avholder Trondheim SV vårt årsmøte. Vi skal blant annet vedta vårt valgprogram, det blir politisk innledning og gode diskusjoner. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret seinest 14 dager før møtet (21. januar).

Sted: Lademoen bydelshus (Østersunds gate 1)

Tid: 11.00-16.00


Dagsorden:

11.00: Leder av Trondheim SV, Nils Heldal ønsker velkommen.

Sak 1: Innledning av Mats Monsen leder av Fagforbundet i Trondheim om samarbeid med fagbevegelsen

Sak 2: Konstitueringer

11.45: Sak 3: Valgprogram – Leder av programkomiteen Silje Salomonsen holder innledning om programmet.

12.30: Debatt om valgprogram og kommunepolitikk

13.30: Pause, lunsj og innslag fra musikkgruppa på Jobbhuset

14.15:

Sak 5: Uttalelser

Sak 6: Årsplan 2023

Sak 7: Budsjett og regnskap

Sak 8: Beretninger 2022

15.00: Pause

Vedtak

Sak 9: Valg

16.00 Møte avsluttes


Protokoll fra årsmøtet:

signert-protokoll-arsmote-402-2023-1Last ned


Sakspapirer:

Last ned
2.1 Forretningsorden 2023Last ned
4.1 Valgprogram 2023-2027-forslagLast ned

Skjema for endringsforslag valgprogram:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQtpCJ03FLDqwffj6hV_-9rnas-F7nk-jt9QfKh0q_I/edit#gid=0

5.1 Uttalelse 1 Togenes-samfunnsøkonomiLast ned
5.2 Uttalelse 2 Kommunens-utbytte-skal-oremerkes-sosial-boligpolitikk-pa-nyhavnaLast ned
5.3 Uttalelse 3 Styrk eldrepolitikkenLast ned
5.4 Uttalelse 4 FødselspermisjonLast ned
5.5 Uttalelse 5 Audisme, ableisme og funkofobi må stansesLast ned
6.1 Årsplan for Trondheim SV 2023Last ned
7.1 budsjett / regnskap 2023Last ned
7.1 Revisors UttalelseLast ned
7.1 balanse-2022-trdsvLast ned
8.1 Årsberetning 2022 Trondheim SVLast ned
8.2 Bystyregruppas beretningLast ned
9.1 Valgkomiteens innstillingLast ned
9.2 Styrets-innstilling-til-div-valgLast ned

Skjema for uttalelser og organisatoriske saker:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_oVW7sJXXRmfh12ci9FscqQZMUsjSUos3HCQwTKLkKE/edit#gid=0

Vedtekter:

vedtekter-trondheim-sv-1Last ned

Sentrale: https://www.sv.no/partiet/vedtekter/

Lenker til uttalelse 5:
https://vawnet.org/sc/audism-oppression-lives-deaf-individuals#:~:text=Audism%20is%20an%20attitude%20based,Alcorn%2C%201995%3A%2085).

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ableism

https://ordbokene.no/bm,nn/search?q=funkofobi&scope=ei

https://norsk-dovemuseum.no/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-05-21-42